Praca dla marynarzy 2020-05-25T14:44:13+00:00

Pan też może dołączyć do Marine MAN ®

Szybki rozwój kariery

Indywidualne podejście

Przegląd floty Marine MAN

Praca dla marynarzy

Stanowisko Licencja Skrót Rodzaj statku Skrót Zmiana Wynagrodzenie  
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
HEAVY LIFT VESSEL HL 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
HEAVY LIFT VESSEL HL 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
HEAVY LIFT VESSEL HL 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
HEAVY LIFT VESSEL HL 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CONTAINER SHIP CONTAINER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CONTAINER SHIP CONTAINER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CONTAINER SHIP CONTAINER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CONTAINER SHIP CONTAINER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
Stanowisko Rodzaj statku Zmiana  
MASTER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER LIQUEFIELD NATURAL GAS 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER LIQUEFIELD NATURAL GAS 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CHEMICAL TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CHEMICAL TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CHEMICAL TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CHEMICAL TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER SHUTTLE TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER SHUTTLE TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER SHUTTLE TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER SHUTTLE TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER BULK CARRIER CAPESIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER BULK CARRIER CAPESIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER BULK CARRIER PANAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER BULK CARRIER PANAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER BULK CARRIER SUPRAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER BULK CARRIER SUPRAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER BULK CARRIER HANDYSIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER BULK CARRIER HANDYSIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER GENERAL CARGO  VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER GENERAL CARGO  VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER HEAVY LIFT VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER HEAVY LIFT VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER HEAVY LOAD CARRIER 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER HEAVY LOAD CARRIER 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CEMENT CARRIER VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CEMENT CARRIER VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER REFRIGERATED CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER REFRIGERATED CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CONTAINER SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CONTAINER SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CONTAINER SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CONTAINER SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy

Drogi Marynarzu,
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej I przegląd otwartych pozycji

Jeżeli Pan nie znalazł oferty, spełniającej oczekiwania Pana, prosimy o przesłanie CV na: cv@marineman.ee lub rejestrację w bazie danych online pod linkiem https://mme.crewinspector.com/public/main
Skontaktujemy się z Panem jak tylko znajdziemy najleprzą ofertę.

Firma Marine MAN docenia wymagany czas i wysiłek.

Drogi Marynarzu,
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej I przegląd otwartych pozycji

Jeżeli Pan nie znalazł oferty, spełniającej oczekiwania Pana, prosimy o przesłanie CV na: cv@marineman.ee
lub rejestrację w bazie danych online pod linkiem https://mme.crewinspector.com/public/main
Skontaktujemy się z Panem jak tylko znajdziemy najleprzą ofertę.

Firma Marine MAN docenia wymagany czas i wysiłek.

Powrót do wolnych miejsc pracy
Kontakt