Praca dla marynarzy 2020-06-03T01:47:46+00:00

Pan też może dołączyć do Marine MAN ®

Szybki rozwój kariery

Indywidualne podejście

Przegląd floty Marine MAN

Praca dla marynarzy

Stanowisko Licencja Skrót Rodzaj statku Skrót Zmiana Wynagrodzenie  
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
LIQUEFIELD NATURAL GAS LNG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
LIQUID PETROLEUM GAS
LPG PROPAN
LPG BUTAN
LPG ETHYLENE
LPG AMONIA
LPG 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER CHEM OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CHEMICAL TANKER CHEM TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
OIL PRODUCTS TANKER OIL TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 3 przez 3 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
SHUTTLE TANKER SHUT TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER VLCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER ULCC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CRUDE OIL TANKER CRUDE 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
ASPHALT BITUMEN TANKER ASPH TANK 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
BULK CARRIER CAPESIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
BULK CARRIER PANAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
BULK CARRIER SUPRAMAX BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
BULK CARRIER HANDYSIZE BULK BC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
GENERAL CARGO  VESSEL GC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
HEAVY LIFT VESSEL HL 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
HEAVY LIFT VESSEL HL 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
HEAVY LIFT VESSEL HL 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
HEAVY LIFT VESSEL HL 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
HEAVY LIFT VESSEL HL 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
HEAVY LOAD CARRIER HLV 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
PASSENGER RO RO CARGO SHIP RO RO PAX 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
PURE CAR CARRIER VESSEL
(vehicle carrier)
PCTC 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CEMENT CARRIER VESSEL CEMENT 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
REFRIGERATED CARGO SHIP REEFER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CONTAINER SHIP CONTAINER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CONTAINER SHIP CONTAINER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CONTAINER SHIP CONTAINER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CONTAINER SHIP CONTAINER 5 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CONTAINER SHIP CONTAINER 4 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP AHTS 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
OFFSHORE SUPPLY VESSEL OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
PLATFORM SUPPLY VESSEL PSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
OFFSHORE SUPPORT VESSEL
Well Stimulation
ROV Support
Seismic Support
Fast Support
Intervention Vessels
Platform Maintenance
Marine Research & Survey
OSV 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CREW BOAT CREW BOAT 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
ASD TUG TUG 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
MASTER Kapitan dalekego zasięgu MASTER  CAPTAIN ( CPT ) Капитан
( мастер )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER Szturman dalekego zasięgu CHIEF MATE CH OFF ( C/OFF ) Старший помощник капитана
( старпом )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER Szturman 2ND OFFICER 2 OFFICER  ( 2/OFF ) Второй помощник капитана
( 2 помощник )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER Szturman 3rd OFFICER 3 OFFICER  ( 3/OFF ) Третий помощник капитана
( 3 помощник )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER Starszy mechanik
więcej 3000 kwt
CH ENGINEER CH ENG ( C/ENG ) Cтарший механик
( стармех )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER Drugi mechanik
więcej 3000 kwt
2nd ENGINEER 2 ENGINEER ( 2/ENG ) Второй механик
( 2 механик )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER Trzeci mechanik 3RD ENGINEER 3 ENGINEER ( 3/ENG ) Третий механик
( 3 механик )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER Czwarty mechanik 4th ENGINEER 4 ENGINEER ( 4/ENG ) Четвертый механик
( 4 механик )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
EL ENGINEER Elektryk ELECTRICIAN EL ENGINEER ( EL/ENG) Электромеханик
( судовой электрик )
CABLE LAYING VESSEL CABLE VESSEL 2 przez 2 mies. do negocjacji Zobacz
aktualne oferty pracy
Stanowisko Rodzaj statku Zmiana  
MASTER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER LIQUEFIELD NATURAL GAS 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER LIQUEFIELD NATURAL GAS 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER LIQUEFIELD NATURAL GAS 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER LIQUID PETROLEUM GAS LPG PROPAN LPG BUTAN LPG ETHYLENE LPG AMONIA 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CHEMICAL TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CHEMICAL TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CHEMICAL TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CHEMICAL TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CHEMICAL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER OIL PRODUCTS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER SHUTTLE TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER SHUTTLE TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER SHUTTLE TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER SHUTTLE TANKER 3 przez 3 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER SHUTTLE TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER VERY LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CRUDE OIL TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER ASPHALT BITUMEN TANKER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER BULK CARRIER CAPESIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER BULK CARRIER CAPESIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER BULK CARRIER CAPESIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER BULK CARRIER PANAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER BULK CARRIER PANAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER BULK CARRIER PANAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER BULK CARRIER SUPRAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER BULK CARRIER SUPRAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER BULK CARRIER SUPRAMAX 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER BULK CARRIER HANDYSIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER BULK CARRIER HANDYSIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER BULK CARRIER HANDYSIZE 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER GENERAL CARGO  VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER GENERAL CARGO  VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER GENERAL CARGO  VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER HEAVY LIFT VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER HEAVY LIFT VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER HEAVY LIFT VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER HEAVY LOAD CARRIER 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER HEAVY LOAD CARRIER 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER HEAVY LOAD CARRIER 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER PASSENGER RO RO CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER PURE CAR CARRIER VESSEL (vehicle carrier) 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CEMENT CARRIER VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CEMENT CARRIER VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CEMENT CARRIER VESSEL 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER REFRIGERATED CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER REFRIGERATED CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER REFRIGERATED CARGO SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CONTAINER SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CONTAINER SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CONTAINER SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CONTAINER SHIP 5 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CONTAINER SHIP 4 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY SHIP 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER OFFSHORE SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER PLATFORM SUPPLY VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER OFFSHORE SUPPORT VESSEL Well Stimulation ROV Support Seismic Support Fast Support Intervention Vessels Platform Maintenance Marine Research & Survey 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CREW BOAT 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER ASD TUG 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
MASTER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF OFFICER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND OFFICER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD OFFICER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
CHIEF ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
SECOND ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
THIRD ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
FOURTH ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy
EL ENGINEER CABLE LAYING VESSEL 2 przez 2 mies. Zobacz aktualne oferty pracy

Drogi Marynarzu,
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej I przegląd otwartych pozycji

Jeżeli Pan nie znalazł oferty, spełniającej oczekiwania Pana, prosimy o przesłanie CV na: cv@marineman.ee lub rejestrację w bazie danych online pod linkiem https://mme.crewinspector.com/public/main
Skontaktujemy się z Panem jak tylko znajdziemy najleprzą ofertę.

Firma Marine MAN docenia wymagany czas i wysiłek.

Drogi Marynarzu,
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej I przegląd otwartych pozycji

Jeżeli Pan nie znalazł oferty, spełniającej oczekiwania Pana, prosimy o przesłanie CV na: cv@marineman.ee
lub rejestrację w bazie danych online pod linkiem https://mme.crewinspector.com/public/main
Skontaktujemy się z Panem jak tylko znajdziemy najleprzą ofertę.

Firma Marine MAN docenia wymagany czas i wysiłek.

Marine MAN - licencjonowana firma zarządzającą i manningową, która posiada biura w Estonii, Polsce i na Ukrainie, pomyślnie przechodzi audyt MLC, certyfikaty ISO 9001: 2015 każdego roku.

Jobmarineman jest łatwą i szybką platformą, praca na morzu crewing, komunikacyjną dla marynarzy, pomiędzy pracownikiem poszukującym okazji a naszym menadżerem rekrutacyjnym. Marynarze mają duże szanse na znalezienie pracy przy długotrwałej współpracy.

Jesteśmy pewni, że pracownicy powinni być dobrze wyszkoleni i doświadczeni, ponieważ bezpieczeństwo nie ma ceny. Rozpatrywania wszystkich kandydatów odbywa się w ciągu 2 roboczych dni od dostarczenia CV, ruch statków marine traffic. Od czasu do czasu nasze ogłoszenie można znaleźć na portalu Ukrainian and Europe Union seafarer. Zespół rekrutacyjny analizuje każdego kandydata. Proces rekrutacji załogi jest długi. Marine Man Team poszukuje na stałe starszych oficerów, ze stabilnym doświadczeniem i dobrym językiem angielskim. Kandydat musi posiadać doświadczenie minimalnie dwa kontrakty. Zespół firmy składa zazwyczaj pełną propozycję zatrudnienia. Wybór każdego pracownika obejmuje weryfikację służby morskiej, dowód służby i niektóre procedury testowe. Sprawdzanie poziomu języka angielskiego kandydata odbywa się za pomocą trzech etapów. Pierwszy etap to krótkie interview po angielsku z naszym menedżerem. Drugi to test Marlins, a ostatni etap to rozmowa po angielsku w centrum szkoleniowym. Również są rozmowy z kapitanem personelu lub głównego inżyniera plus Seagull Ces-test online.

Marine MAN ma dobre relacje z akademiami, instytutami i Uczelniami morskimi w Polsce, krajach bałtyckich, na Ukrainie i w Rosji oraz kontroluje jakość kształcenia przyszłych oficerów. Zapewniamy większości naszych klientów niski koszt programu junior, który zapewnia wysoką jakość oficerów i załogi na pokładzie. Posiadamy własny ośrodek szkolenia wstępnego, składający się z kapitanów i głównych inżynierów wyższej klasy. Zapoznajemy się z szczegółami statku, wymaganiami klientów, przekazaniem, dokumentami ISM, nowymi regulacjami dotyczącymi rynku żeglugowego, szczegółami pracy, zwiększamy poziom wiedzy i dajemy zaufanie dla nowych klientów i ex-hands, praca dla marynarzy.

Powrót do wolnych miejsc pracy
Kontakt